Bij KOG Center werken wij met verschillende methodieken.

Vijf-fasemodel

– Fase 1 (Aanmelding, kennismaking en intake)
 – Fase 2 (Fundament bouwen)
– Fase 3 (ontwikkelingsplan)
– Fase 4 (Borgingsplan)
– Fase 5 (Doorstroom en exitgesprek)

Systeemtheorie:
Het systeem rondom de cliënt is van belang in het ontwikkelingsproces. De systeemtheorie gaat ervan uit dat de mens pas kan worden begrepen in de context van zijn relaties. We zien mensen zich in andere contexten gedragen. Ze zijn anders op hun werk, school, hobby’s, thuis, moeder of vader. Belangrijk is om in kaart te brengen wat dit systeem met de cliënt doet.

Terug naar de basis:
Binnen KOG center werken we vanuit de denkwijze / methode terug naar basis. De basis zit in nabijheid, veiligheid en structuur. De kracht zit hem in fundament bouwen en vertrouwen leggen. Cliënten zijn vaak hulpverleners moe en zijn te vaak in hokjes gestopt. Bij KOG center stappen we hiervan af. We kijken niet naar achter, maar juist naar voren. KOG center staat voor een warm bad, zodra cliënten binnen komen willen wij het gevoel van veiligheid creëren door direct nabijheid te bieden. Daarnaast wordt er weinig druk gelegd op de cliënt en wordt de focus gelegd op succeservaringen.

Cyclisch proces:
De laatste methode is cyclisch proces. Dit proces bewaakt dat we binnen KOG center herhalend volgens dezelfde stappen werken en professioneel hulpverlenen. In het cyclisch proces zitten de stappen verwerkt die in het borgingsplan zijn opgenomen.

Hulpmiddelen KOG center

Cliëndo:
Cliëndo is een beveiligd systeem waarin de gegevens, het ontwikkelingsplan, intake, probleemomschrijving van de cliënt staat. Het is het digitaal dossier van de cliënt. Via dit systeem communiceren we op een veilige manier met ouders en betrokkenen. Daarnaast wordt alles bijgehouden in dit systeem van bestanden tot rapportages, en van meldingen tot ontwikkelingsplannen.

Zorgmail:
KOG center maak gebruik van zorgmail om op een beveiligde manier te mailen en mail te ontvangen. Op deze manier kunnen belangrijke documenten als ontwikkelingsplannen, gegevens etc. veilig verzonden worden.

Verwijsindex multisignaal:
Via dit systeem geven we een signaal af dat we betrokken zijn bij de cliënt en is inzichtelijk welke hulpverleners nog meer betrokken zijn. We brengen zo in kaart wie welke verantwoording heeft en onder welke zorg de cliënt valt. Via dit systeem kan er op een simpele manier contact gelegd worden met betrokken partijen en kunnen de verschillende expertises beter tot een samenwerking komen.

Protocollen en procedures:

Protocol rondom veiligheid en agressie – Hierin staat afspraken om de veiligheid van de cliënt en de begeleider te waarborgen, ouder of cliënten dienen dit te tekenen om deel te nemen aan KOG Center.
Procedure nieuwe cliënt – Hierin staan de stappen omschreven die noodzakelijk zijn voor het aanmelden van een nieuwe cliënt.
Verwerkers overeenkomst – De overeenkomst waarin de uitleg staat over de wet van privacy, ouders of cliënten dienen te tekenen voor dat ze starten bij KOG Center.
KOG overeenkomst – overeenkomst voor deelname KOG Center.