Ook binnen KOG-Center is er een vertrouwenspersoon aanwezig. Bij deze vertrouwenspersoon kun je je verhaal, klacht of andere onvrede kwijt. Zij zijn er in de eerste instantie om een luisterend oor te bieden. De vertrouwenspersoon luistert naar je verhaal en bekijkt vervolgens welke vervolgstappen er eventueel genomen moeten worden en wat de mogelijkheden ervoor zijn. Het doel van een vertrouwenspersoon is om de relatie tussen de cliënt en de zorgverlener te herstellen, op een manier die voor beide personen werkt. Als een cliënt behoefte heeft om met een onafhankelijk persoon te praten, kan hij/zij dat doen via de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Zorgbelang-Brabant. http://www.zorgbelang-brabant.nl . Zij zullen zich dan inzetten om jouw belangen te vertegenwoordigen.