Ook binnen KOG-Center zijn wij voorzien van een cliëntenraad. Dit is wettelijk verplicht, maar daarnaast vinden wij het ook erg belangrijk dat onze cliënten mogen meedenken, voorstellen en aankaarten binnen onze organisatie. Wij organiseren 4x per jaar een cliëntenraad. Deze cliëntenraad vertegenwoordigd de belangen van alle jongeren binnen KOG. Een cliënt mag tijdens deze vergadering voorstellen doen voor verbetering, problemen aankaarten, tips geven, tops geven, en ideeën uiten. Samen met de uitkomst van deze raad kijken we dan samen hoe we aan de slag kunnen gaan met de opgeleverde informatie. De notulen van deze raad zullen na elke vergadering in beknopte versie verspreid worden onder de jongeren.