Fase 1: Kennismaking
Belangrijke stappen die genomen worden:
– Kennismakingsgesprek
– Meeloop dag
– Intake
– Start dag
– Kennismakingsfase

Fase 2: Fundament bouwen van veiligheid, vertrouwen en structuur
Belangrijke stappen die genomen worden:
– Veilig voelen binnen KOG Center
– Vertrouwen op de begeleiding en een gezond dagritme
– Balans in inspanning en ontspanning
– Bij stagnatie stabiliseren en een vangnet bouwen

Methodieken
– Terug naar basis
– Systeemtheorie

Fase 3: Ontwikkelingsproces
Belangrijke stappen die genomen worden:
– Ontdekken van talenten
– Succeservaringen opdoen
– Leren en doen
– Vallen en opstaan
– Groeien in ontwikkeling

Methodieken:
– Talentenvierkant & visuele beroepentest
– Mindmappen

Fase 4: Borgingsplan
Belangrijke stappen die genomen worden:
– Doorstroomplan vaststellen
– Vangnet rondom de deelnemer creëren
– Oefenen in de praktijk
– Veiligheid bieden

Methodieken:
– Tijdscapsule
– Systeemtheorie 

Fase 5: Doorstroom
Belangrijke stappen die genomen worden:
– Doorstroom in gang zetten
– Afronding
– Exitgesprek
– Loslaten

Methodieken:
– Systeemtheorie