KOG Center is een zorginitiatief en werkleerbedrijf waar ontwikkeling in eigen talenten voorop staat.
KOG Center biedt begeleiding aan jongeren vanaf 14 jaar uit heel Zeeland,  die vastlopen in het onderwijs, hierdoor thuis komen te zitten of nog niet toe zijn aan een vervolgopleiding. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Belangrijk is om deze jongeren uit hun sociaal isolement te halen en in kleine stappen op zoek te gaan naar hun toekomstperspectief. Hierin staan hun talenten  en interesses in combinatie met structuur en een gezond ritme op de voorgrond.

In samenwerking met scholen en het RBL onderzoeken we of terugkeer naar het onderwijs mogelijk is, of dat de stap richting de arbeidsmarkt de juiste optie is.

KOG Center biedt daarnaast begeleiding aan jong volwassenen die langer de tijd nodig hebben om hun talenten te ontwikkelen en/of een stuk zelfstandigheid te trainen. We werken daarbij aan concrete doelen en een plan voor de toekomst.

Als laatste biedt KOG Center arbeidsmatige dagbesteding aan volwassenen en ouderen waarbij terugkeer naar de arbeidsmarkt niet meer mogelijk is, of waar in kleine stappen onderzocht wordt of hier nog mogelijkheden in zijn. Voor deze mensen is het belangrijk dat zij een bijdrage blijven leveren aan de maatschappij.

De kracht van KOG Center is dat we een klein team zijn waardoor de lijntjes kort zijn, er geen vergadercultuur heerst en alle tijd naar onze doelgroep gaat.

We denken in mogelijkheden, out of the box, waardoor er bijzondere projecten ontstaan, hierdoor ontwikkelt onze doelgroep zich vaak sneller dan verwacht en is ons doorstroompercentage hoog.

Om in aanmerking te komen voor KOG Center is een indicatie nodig, deze kan via de gemeente aangevraagd worden, maar er zijn ook samenwerkingscontracten met verschillende scholen en organisaties.

KOG Center werkt met verschillende methoden en hulpmiddelen:
– 5 fasemodel
– Cyclisch proces
– Ontwikkelingsgerichte methodiek
– Systeemgerichte methodiek
– Cliendo (clientsysteem)
– Multisignaal verwijsindex

Als team zijn wij geschoold in BHV en hebben we een aantal werknemers die SKJ geregistreerd zijn